Касов ЦРД (1)

Отчет първо тримесечие 2024

Към 31.03.2024г. в ЦПЛР- ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 8 898 + 4 462лв.

Осигуровки работодател в размер на 2 080 + 1 041лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на  226лв., материали – 0лв., командировъчни – 0лв., СБКО – 0лв.
Към 31.03.2024г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N  25/ 03.04.2024г.