File0069_page-0001

Отчет трето тримесечие 2023

Към 30.09.2023г. в ЦПЛР – ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 12053лв. + 29810лв.

Осигуровки работодател в тазмер на 2811 + 7060лв.
Изплатени са разходи за външни услуги      в размер на 556лв.
СБКО в размер на 592лв.
Към 30.09.2023г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N 23/ 3.10.2023г.
File0069_page-0001

Отчет второ тримесечие 2023

Към 30.06.2023г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 22 154лв. +

12 053лв.
Осигуровки работодател в размер на 5 249 = 2 811лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 466лв.
СБКО – 277лв.
Към 30.06.2023г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N 22/ 03.06.2023г.
File0069_page-0001

Отчет първо тримесечие 2023

Към 31.03.2023г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждение на служителите в размер на 11 379 + 6 027лв. Осигуровки работодател в размер на 2 629 + 1 405лв.

Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 97лв.
СБКО – 277лв.
Към 31.03.2023г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с протокол N 21/ 03.04.2023г.
File0069_page-0001

Отчет четвърто тримесечие 2022

Към 31.12.2022г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 45 002 + 23 441лв.

Осигуровки работодател в размер на 10 444 + 5 501лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 846лв.
СБКО в размер на 1 043лв.
Към 31.12.2022г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание  с Протокол N 20/ 4.01.2023г.
File0069_page-0001

Отчет трето тримесечие 2022

Към 30.09.2022г. в Цплр_црд са изплатени възнаграждения на служителите в размер на 33 440 + 17 415лв.

Осигуровки работодател в размер на 7 671 +4 096лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 755лв.
СБКО в размер на 636лв.
Към 30.09.2022г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N19/10.10.2022г.
File0069_page-0001

Отчет второ тримесечие 2022

Към 30.06.2022г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на персонала в размер на 21 965лв.+ 11 445лв.

Осигуровки работодател в размер на 2 704 + 5 063лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на      661лв.
СБКО в размер на 416лв.
Към 30.06.2022г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N 18/ 01.07.2022г.
File0069_page-0001

Oтчет първо тримесечие 2022

Към 31.03.2022г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 10 450 + 5 474лв.

Осигуровка работодател в размер 1313 + 2408лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 91лв.
Към 31.03.2022г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание, проведено на 04.04.2022г. с Протокол N17/ 04.04.2022г.
File0069_page-0001

Oтчет четвърто тримесечие 2021

 

Към 31.12.2021г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 40 436лв. + 22785лв.

Осигуровки работодател в размер на 5 374лв.+ 9 806лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 786лв.
Към 31.12.2021г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
File0069_page-0001

Oтчет трето тримесечие 2021

 

Обяснителни бележки

Към 30.09.2021г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения в размер на 48 464 лв.
Осигуровка работодател в размер  11 290 лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер 525лв. за телефон,интернет,дневници.
Към 30.09.2021г. няма неразплатени фактури.