File0071_page-0001

Oтчет трето тримесечие 2021

 

Обяснителни бележки

Към 30.09.2021г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения в размер на 48 464 лв.
Осигуровка работодател в размер  11 290 лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер 525лв. за телефон,интернет,дневници.
Към 30.09.2021г. няма неразплатени фактури.
File0071_page-0001

Oтчет второ тримесечие 2021

Обяснителни бележки

Към 30.06.2021год. в ЦПЛР – ЦРД са изплатени суми за възнаграждение на работещите в размер на 19 547лв. + 11 225лв. = 30 772лв.

Осигуровки работодател в размер на 7 549лв.

Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 289лв. за комуникационни услуги.

Към 30.06.2021год. няма неразплтени фактури и задължения.

File0071_page-0001

Отчет първо тримесечие 2021

Обяснителни бележки

За първо тримесечие на 2021г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения в размер на 15 876лв., осигуровки работодател в размер на 3 970лв.
Изплатени са  разходи за външни услуги в размер 211лв. – за телефон, интернет и трудова медицина.
Към 31.03.2021г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.