Касов ЦРД (1)

Отчет първо тримесечие 2021

Обяснителни бележки

За първо тримесечие на 2021г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения в размер на 15 876лв., осигуровки работодател в размер на 3 970лв.
Изплатени са  разходи за външни услуги в размер 211лв. – за телефон, интернет и трудова медицина.
Към 31.03.2021г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.