20230405103743_page-0001

Oтчет четвърто тримесечие 2021

 

Към 31.12.2021г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 40 436лв. + 22785лв.

Осигуровки работодател в размер на 5 374лв.+ 9 806лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 786лв.
Към 31.12.2021г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.