Отчет първо тримесечие 2023

Към 31.03.2023г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждение на служителите в размер на 11 379 + 6 027лв. Осигуровки работодател в размер на 2 629 + 1 405лв.

Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 97лв.
СБКО – 277лв.
Към 31.03.2023г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с протокол N 21/ 03.04.2023г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *