Касов ЦРД (1)

Отчет трето тримесечие 2023

Към 30.09.2023г. в ЦПЛР – ЦРД са изплатени суми за възнаграждения на служителите в размер на 12053лв. + 29810лв.

Осигуровки работодател в тазмер на 2811 + 7060лв.
Изплатени са разходи за външни услуги      в размер на 556лв.
СБКО в размер на 592лв.
Към 30.09.2023г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N 23/ 3.10.2023г.