Касов ЦРД (1)

Отчет четвърто тримесечие 2023

 

Към 31.12.2023г. в ЦПЛР-ЦРД са изплатени суми за възнаграждение на служителите в размер на 24 327лв. +53 870лв.

Осигуровки работодател в размер на 5 673лв. + 12 437лв.
Изплатени са разходи за външни услуги в размер на 897лв., материали – 62лв., командировки – 8лв.
СБКО – 339лв.
Към 31.12.2023г. ЦПЛР-ЦРД няма неразплатени фактури.
Отчетът е приет на Общо събрание с Протокол N 24/ 3.01.2024г.